Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

DUYURULAR

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde değişiklikler olmuş ve resmi gazetede yayımlanmıştır.

 Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde değişiklikler olmuş ve resmi gazetede yayımlanmıştır.

 Sözkonusu değişikliğin tam metni için: www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181123-14.htm