Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

DUYURULAR

Yeni Bağımsız Denetim Kriterleri Değişikliği

30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla;

Başta Genel Denetim Kriterleri olmak üzere, tüm kriterler değişmiştir.

Sözkonusu kararın yürürlülük tarihi 01.01.2023'tür.

Genel Denetim Kriterleri Öncesi  Sonrası
Aktif Toplam  35 milyon TL 75 milyon TL
Net Satış Hasıları 70 milyon TL 150 milyon TL
Çalışan Sayısı 175 çalışan 150 çalışan

Karar için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221130-14.pdf