Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

DUYURULAR

Sorumlu Tedarik Zinciri Güvence Denetimi Kapsamında Yetkili İlk Bağımsız Denetim Şirketi Olduk.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kıymetli Madenler  Piyasası Prosedürünün Sorumlu Tedarik Zinciri Güvence Denetimi kapsamında Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak ilk yetkilendirilen bağımsız denetim şirketi olduk.